Medestedets historie

Vi overtog Willestrup Dambrug i 1996. Det havde været ude af drift i et par år, og trængte til lidt sanering. Da vi havde fået ryddet op og udnyttet areal svarende til vores foderkvote, var der et rimelig stort areal, der ikke var udnyttet. Da Anders solgte fisk til flere P & T søer opstod ideen til, at vi selv kunne lave en P & T sø.

Vi vidste ikke noget om P & T drift – Anders er Dambruger og elektriker, Kirsten er sygeplejerske, så det blev lavet efter ”de for hånden værende søms princip”. Vi fik indhentet de fornødne tilladelser og startede med at grave søen ud i 1998. Vej, P-plads og øvrige udenomsfaciliteter blev lavet løbende sammen med dambrugsdriften, så det tog tid. Vi fik lavet en hytte til vores rengøringsremedier, og vi lejede et WC- skur. Vi vidste jo ikke om det kunne bære. Der blev sået græs omkring søen, det blev klippet og borde og bænke stillet an. – Det var en stor dag, da ”fiskesøskiltene” blev sat op ude ved vejen.

September 2002 åbnede vi så. – Vi fik mange gæster; der gik 14 dage, så var vores græs slidt helt i stykker, ogder måtte grus på, og vi fik ret hurtigt lavet vores eget WC.-

Der kom så mange, at der i week-ends var flere,der kørte forgæves; der var ikke plads til dem, så vi gravede en sø mere. Den åbnede Skærtorsdag 2004.

Dambrugsdrift ved Willestrup Å er uønsket, og vi har solgt vores dambrug til Skov-og Naturstyrelsen. –Held i uheld, for vi er igen kommet i den situation, at der er nogle, der kører forgæves i week-ends. Så der er planlagt en ny sø på eksisterende dambrugsareal.- Den forventer vi kan være færdig i 2010.

Vi har gjort os mange erfaringer undervejs, og vi vil komme til at gøre os flere. Men vi håber at de alle vil blive til vore gæsters fordel.